Fiks brukermøter

skjermbilde av brukermøte

Fiks-plattformen er en sentral felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester og gir leverandørene et rammeverk de kan forholde seg til som standard for kommunesektoren, noe som igjen understøtter deres mulighet til å skalere og gjenbruke løsninger mellom kommuner. 

Medlemsforankring i forvaltningen av fellesløsninger i Fiks-plattformen skjer gjennom brukerråd og brukermøter for de ulike tjenestene. Alle som har avtale om bruk av tjenestene kan delta på brukermøtene. Brukermøtene er en arena for å diskutere ulike sider ved tjenesten, dele erfaringer med andre brukere og diskutere eventuelle endringsønsker.

Vi i DigiNordland ønsker å gjøre det kjent for alle kommunene i Nordland hvilke tilbud som kommer fra Fiks-plattformen. Derfor er det viktig for oss at dere er kjent med de arenaer som eksisterer hvor dere kan lære mer om løsningene fra Fiks gjennom webinarer og brukermøter.

Agenda på møtene

Brukermøtene er brukernes arena – derfor ønsker Fiks at kommuner og fylkeskommuner som bruker tjenesten deler sine erfaringer. I tillegg vil Fiks presentere siste status for de ulike tjenestene og det er satt av tid til at brukere kan stille spørsmål om det dere lurer på!

Opptak av brukermøter

nettsidene til fiks kan alle som ønsker det få tilgang til opptak av brukermøter. Tips: prøv passordet «svarut».

Opptakene går helt tilbake til 2014 og det er flere av Fiks sine løsninger som blir diskutert og demonstrert i møtene.

Møter for høsten 2022

Det er planlagt mange brukermøter utover høsten, og det anbefales at kommuner som ønsker å delta holder av tid til møtene allerede nå.

Uke 46:  

SvarUt – tirsdag 15. November, digitalt, klokken 12:00-14:00 

KS Læring – onsdag 16. November, digitalt, klokken 12:00 – 14:00 

Fiks digiorden – torsdag 17.novemeber, OBS! Trolig fysisk brukermøte i Bergen klokken 10:00 – 15:00 – mer informasjon kommer! 

Uke 47:

Fiks folkeregister/Fiks register – tirsdag 22. November, digitalt, kl. 13:00-15:00 

Uke 48:  

Nasjonal portal for bekymringsmelding (Fiks bekymringsmelding) – onsdag 30. november, digitalt kl. 12:00-14:00

Fiks smittevern – Fredag 2.desember, digitalt kl. 12:00-14:00 

Uke 49:

Fiks min kommune – onsdag 7. desember, digitalt, kl. 12:00 – 14:00 

Møtelenker vil bli publisert her på Fiks-portalen, men legg gjerne inn tidspunktene i din kalender allerede nå.

Det vil bli tatt opptak av de digitale møtene.

Har du spørsmål om dette temaet? Kontakt oss!

Hopp rett ned til innholdet