Samarbeid med dyktige studenter

Leder for DigiNordland sammen med studenter og samarbeidspartner

DigiNordland og DigiTrøndelag har våren 2022 samarbeidet som oppdragsgiver for studenter ved ODA-programmet på NTNU. 6. mai presenterte studentene sine foreløpige forskningsresultat ved universitetet i Trondheim.

Spennende tema

Digitaliseringen av offentlig sektor er viktig tematikk på masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODA) ved NTNU. Studieprogrammet hadde oppstart høsten 2021. Både DigiNordland og DigiTrøndelag har hatt mange høyaktuelle forslag til problemstillinger inne og dermed vært populære oppdragsgivere for studentene. Samtlige av studentene ved ODA-programmet presenterte funn og forskning av svært høy kvalitet og kompleksitet. All tematikk som ble tatt opp på seminaret var også av høy relevans for arbeidet i DigiNordland.

Studentgruppen som DigiNordland har vært oppdragsgiver av besto av studentene Helle Bjerkenes Syvertsen og Johanne Raudberget Langsæter. Tema for oppgaven var: «Kulturelle utfordringer i en omstillingsprosess». Studentene gjorde rede for sin casestudie. Studien besto blant annet av datagrunnlag fra semistrukturerte intervjuer med digitaliseringsansatte fra kommuner i Nordland og Trøndelag.

På bildet: Helle Bjerkenes Syvertsen og Johanne Raudberget Langsæter, studenter ved ODA-programmet på NTNU

Studentene uttalte at de syns det har vært givende å lære om digitaliseringen av kommuner. De synes arbeidet ga mersmak og inspirasjon til videre studiearbeid. Representantene fra DigiNordland og DigiTrøndelag er enige i at heldagsseminaret hadde et veldig høyt kvalitetsnivå. Det ga også mye inspirasjon i videre arbeid. «Det er veldig nyttig å få friske blikk på de utfordringene vi sitter med i hverdagen. Særlig artig er det når det er så faglig dyktige studenter som bidrar». Sier leder i DigiNordland, Celina Victoria Svaleng.

Nytt studieprogram

Selve studieprogrammet ODA er helt nytt på NTNU. Likevel har koordinator og førsteamanuensis Barbara Zyzak svært god kjennskap til arbeidet i digitaliseringsnettverkene i Norge. Hun har gjennomført flere studier om interkommunalt samarbeid og styringsnettverker i Norge. Se gjerne hennes doktoravhandling for veldig interessant lesing på temaet.

Studenter presenterer
Her presenterer Helle og Johanne sine forskningsresultater.

Fint samarbeid

DigiNordland takker for et veldig fint samarbeid med studentene, Barbara og NTNU. Vi ser frem til å lese sluttrapporten til studentene når denne er klar i slutten av mai. Vi ser heller ikke bort fra at det kanskje blir flere samarbeid med studenter fra ODA-programmet i fremtiden.

Her kan du se presentasjonen som Helle og Johanne holdt.
Hopp rett ned til innholdet