Hva bør være det neste felles digitaliseringsprosjektet?

10 ulike lyspærer mot en mørk bakgrunn. Foto
KS inviterer til en idékonkurranse for å stimulere til nye felles digitaliseringsprosjekter for kommunal sektor. Vinneren blir kåret under årets eKommune 28. og 29. april.

KS inviterer til en idékonkurranse for å stimulere til nye felles digitaliseringsprosjekter for kommunal sektor. Vinneren blir kåret under årets eKommune 28. og 29. april.

Premien er, i tillegg til heder og ære, at forslaget foredles og vurderes igangsatt som et felles prosjekt for kommunal sektor. Vurderingen vil gjøres i samstyringsstrukturen (fagråd, fag- og prioriteringsråd, Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet). Gode forslag vil vurderes behandlet videre uavhengig om man vinner idékonkurransen eller ikke.

Hvem kan delta?
Alle KS’ medlemmer, regionale digitaliseringsnettverk, kollegiet for HR og IKT/digitalisering og virksomheter eid av kommuner og/eller fylkeskommuner. Dersom andre aktører ønsker å delta, må de gjøre dette sammen med en av ovenfornevnte som må stå som idéhaver.

Hvordan kåres vinneren?
Ideer og forslag oversendes det regionale digitaliseringsnettverket som din kommune sogner til. Fylkeskommunenes oversendes til kollegiet for HR og IKT/digitalisering. Hvert av de regionale digitaliseringsnettverkene og kollegiet for HR og IKT/digitalisering kan nominere opptil tre ideer og forslag. En jury vurderer deretter disse og velger fem som går til en finalerunde under eKommune 2022. Deltakerne på eKommune stemmer fram topp tre blant de fem nominerte. Juryen vil blant annet benytte prioriteringskriteriene til DigiFin-ordningen for å velge ut finalistene.

For å kunne vurdere de ulike ideene og forslagene, må det oppgis et minimum av informasjon i skjemaet som det er lenket til under. Blant annet:

  • Hvilket behov skal ideen/forslaget løse? (ta gjerne i bruk veikart for tjenesteinnovasjon)
  • Hva vil nytten være for brukerne? (kvantitative og kvalitative gevinster)
  • Hvordan vil ideen/forslaget bidra til å nå målene i digitaliseringsstrategien?
  • Hvor stor risiko er forbundet med ideen/forslaget? (mtp prosjektgjennomføring og gevinstrealisering)
  • Hvor kritisk er ideen/forslaget?
  •  

Det behøver ikke være en helt ny idé. Det kan for eksempel være et forslag om å løfte en lokal eller regional løsning til å bli nasjonal, eller videreutvikling av eksisterende løsninger.

Hvordan delta?
Man deltar ved å fylle ut dette skjemaet

Frist
For å rekke å behandle ideer og forslag i tide til eKommune 2022, må disse spilles inn senest 26. mars 2022.

Hopp rett ned til innholdet