Visjon DigiNordland

DigiNordland skal være et samarbeid preget av frivillighet hvor kommunene utnytter hverandres fortrinn til felles beste innenfor digitaliseringsområdet. Ikke minst skal vi være en sterk «stemme» inn mot nasjonale myndigheter og KS i forhold til digitaliseringsarbeidet som skjer nasjonalt og som med all sannsynlighet om få år vil påvirke både løsningsvalg og arbeidsprosesser i offentlig sektor i Nordland. Her er vi godt posisjonert med deltakelse i både KommIT rådet og Digitaliseringsutvalget i KS som har god påvirkning på den digitale utviklingen i kommunal sektor.

Formålet med samarbeidet er å sikre bedre tjenester til brukerne, herunder;

  • Raskere saksbehandlingstid
  • Bedre kvalitet i tjenestene
  • Økt grad av selvbetjening

Gjennom å utvikle og ivareta et langsiktig faglig samarbeid og tilgang til felles løsninger og ressurser innenfor digitaliseringsområdet skal kommunene oppnå kvalitative innbyggereffekter, mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre ressursutnyttelse. Ansvaret for å realisere gevinstene tilligger den enkelte kommune.

Risikoen for et digitalt klasseskille mellom kommuner i regionen er økende. Gjennom samarbeid ønsker partene å høste felles erfaringer og etablere en system- og kompetansemessig plattform som utjevner ulikheter og forsterker og forenkler innsatsen på digitaliseringsområdet.
Dette innebærer;

  • Felles digitale arenaer
  • Tilgang til felles ressurser
  • Standardiserte løsninger og tjenesteprosesser
  • Koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter
  • Koordinerte regionale anskaffelser

Sentrale dokumenter i arbeidet vil være:

Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet»
Den nasjonale stragien «Én digital offentlig sektor»
KS sin digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.