Digitale Helgeland

Vår visjon er at digitaliseringsarbeidet på Helgeland skal øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, gjennom en forbedret bruk av ressursene i kommunen. 

Vi vil ha flere varme hender i sykepleien, som er tett på pasienter i stedet for å bruke tid på administrative og repeterende oppgaver. Vi vil at lærerne våre får bruke mer tid på barna og undervisning i stedet for manuelle prosesser som kan automatiseres. Vi vil gi innbyggere raskere svar på sine saker og samtidig sørge for en høyere grad av likebehandling og rettssikkerhet. Vi vil gi innbyggere enklere tilgang til informasjon og innsyn i hva kommunen vet om deg. 

Dette skal i sum bidra til en enklere hverdag for kommunalt ansatte, et bedre møte med kommunen for våre innbyggere og at Helgeland sammen skal få dette til. 

Kart som viser Nordland, Helgeland er uthevet. Grafisk element

Organisering

Digitale Helgeland består av et sekretariat, en prosjektgruppe og en styringsgruppe. De ulike organene har ulikt ansvar:

Formålet med prosjektgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring. 

Styringsgruppen behandler mandat og budsjett for sekretariatet og enkeltprosjekter som ivaretas gjennom samarbeidet, samt andre dokumenter.

Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekter på vegne av styringsgruppen. 

Landskapsbilde av Træna

Hvorfor samarbeider vi?

 • Å bygge opp under Helgeland som et attraktivt sted å bo og jobbe.
 • Vi skal levere de samme tjenestene til alle innbyggere i Helgeland. 
 • Felles innkjøp og offentlige anskaffelser/ Stordriftsfordeler på f.eks innkjøp.
 • Utnytte ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensene.
 • Dra nytte av våre styrker og forskjeller
 • Styrke den digitale kompetansen i hele Helgeland.
 • Dele kompetanse.
 • Ta i bruk nasjonale fellesløsniger. 
 • gjør det enklere for Helgeland å ta i bruk de løsningene som finnes i teknologi og kompetanse. 
 • Sikre bedre kompetanse hos ansatte i kommunene på hele Helgeland.

Innsatsområder

Vi har som mål at innbyggere og næringsliv skal ha tilgang til gode, sammenhengende digitale tjenester utviklet med brukeren i sentrum, og at vi skal ha effektive og papirløse prosesser.

Dette oppnår vi ved å:

 • samarbeide der vi kan, dra nytte av hverandres styrker og respektere forskjeller mellom kommunene.
 • samskape med innbyggere, næringsliv og frivilligheten.
 • tydelig og god forankring av mål og handlingsplaner.
 • styrke den digitale kompetansen. 
 • motivere og legge til rette for kompetanseutvikling.
 • dele på kompetanse og ressurser.
 • ta i bruk nasjonale fellesløsninger
Illustrasjon av dame med sitat om hvordan Digitale Helgeland hjelper innbyggerne

Kontakt

Ansattbilde av smilende kvinne Hilde Rafaelsen

Hilde T Lauvset Rafaelsen
Leder, Digitale Helgeland

E-post: hilde.rafaelsen@digihelgeland.no
Telefon: +47 481 84 216

Portrett Ståle Sjøvoll

Ståle Sjøvoll
Personvernombud

E-post: stale.sjovoll@digihelgeland.no
Telefon: +47 952 54 427

Logo for Digitale Helgeland. Grafisk
Portrett av Camilla Falch

Camilla Falch
Prosjektleder, Digitale Helgeland

E-post: camilla.falch@digihelgeland.no
Telefon: +47 951 18 858

Hopp rett ned til innholdet