Organisering

DigiNordland løser ansvaret gjennom det tette samarbeidet med lokale digitaliseringsnettverk i Nordland. Samarbeidet fungerer svært godt, og utøves med god frekvens gjennom hensiktsmessige kanaler for dialog og erfaringsutveksling. Vi har faste nettverksmøter to ganger i måneden hvor både store og små saker dukker opp. Samarbeidet har stor verdi både for regioner med godt etablerte digitaliseringsnettverk, men også for de under etablering. 

Grafisk fremstilling av organiseringen i DigiNordland

Nasjonal organisering

Gjennom de lokale digitaliseringsnettverkene i Nordland har DigiNordland tilnærmet full oppslutning, og samarbeid med samtlige 41 kommuner. Nasjonalt er det etablert tilsvarende regionale digitaliseringsnettverk som vist nedenfor. 

Kart som viser digitaliseringsnettverkene i Norge. Grafisk fremstilling