Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere. DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og […]

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Bærum og Netcompany

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Ullensaker og Visma

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni! Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune!  Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for […]

Kommunebrevet: hva betyr det for oss i Nordland?

Tidligere i år sendte Kommunal – og distriktsdepartmenetet (KDD) ut en orientering med arbeidstittel «kommunebrevet» til alle kommunene i Norge. Brevet på 21 sider er en orientering til kommunene om pågående arbeid og fremtidige krav til digitalisering. I tillegg til kommunebrevet ble det også sendt et digitaliseringsrundskriv i samme tidsrom. DigiNordland har brutt ned innholdet […]

Digital workshop om DigiBarnevern

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Det skjer mye utvikling nasjonalt i arbeidet med KS sitt prosjektområde DigiBarnevern. I lys av dette arbeidet ønsker DigiNordland å invitere fagpersoner med på å diskutere hva vi kan gjøre i felleskap.  Vi ønsker å bli bedre kjent med barneverntjenesten i Nordland og vil derfor høre med fagpersoner og ledere i tjenesten, om hvilke behov […]

Webinar: Kompetansepakker i Helse og Omsorg

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]

Innføring og forankring i ledergruppen

Fjell, hav og hus i solnedgang i Nordland. Foto

Ønsker dere en ny gjennomgang, en restart eller en bedre forankring? Noen har hatt, og flere har nå avtalt tidspunkt. Ønsker også deres kommune en gjennomgang av nye muligheter og gevinster ved bruk av KS Læring? Send en mail til post@tkas.no, for mer informasjon og avtale om tidspunkt for din kommune NB: Ønsker dere å lage eller […]

Fagmøte om robotisering (RPA) og kunstig intelligens (AI)

Nærbilde av en robot med en skjerm på. Foto

DigiNordland drar i gang en serie med fagmøter som direkte svar på kompetansebehovet på digitalisering i offentlig sektor. I disse fagmøtene vil dere få høre konkrete eksempler og erfaringer fra kommuner og fagspesialisert på ulike teknologier, metoder og fagområder. Møtene er ment for kommunalt ansatte, men invitasjonen ligger åpent for de som ønsker å delta. […]

Webinar: Hva er KS Læring? Muligheter og gevinster.

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]