Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

velferdsteknologiløsning på ipad

Direktoratet for e-helse kunngjorde tidligere i september at kommuner som ennå ikke er koblet til Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) kan ikke koble seg på den nasjonale løsningen før ny modell for finansering er etablert. VKP håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer og er en svært etterspurt tjeneste i kommunene.

Helse- og omsorgsdepartementet stoppet overføring av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) til Norsk helsenett (NHN) i juni 2022. Årsaken er at det i dag ikke foreligger en omforent finansieringsmodell for forvaltning og drift av løsningen.

Nasjonal tjeneste

VKP er en svært etterspurt tjeneste av kommunene. KS mener VKP må etableres som en nasjonal tjeneste i regi av NHN. VKP bør utvikles videre for å sikre samhandling om oppfølging av innbyggere med digital hjemmeoppfølging, i samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, og ikke minst arbeidet med Helseplattformen og stegvis utviklet felles journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge (Felles kommunal journal)

KS er i dialog med HOD

KS har over lenger tid hatt aktiv dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om løsninger for etablering av VKP som nasjonal tjeneste.  Dette arbeidet er intensivert etter stansen i juni for å finne en løsning som sikrer kortest mulig utsettelse av oppkobling av kommunene. Hovedutfordringen er at det av HOD vurderes å være i strid med EØS-regelverket om Norsk Helsenett fakturerer kommunene for VKP uten at det foreligger hjemmel for unntak.

Alternativer for videreføring

Departementet har presentert to alternativer for videreføring:

  1. Statlig regi (forutsetter at VKP inngår som tjeneste i lov- og forskrift med tilhørende finansieringsmodell)
  2. Kommunal regi (Kommunene overtar ansvaret for drift, forvaltning og videreutvikling)

KS sitt standpunkt etter behandling i KommIT-rådet og mange innspill fra sektoren er at dette må være en nasjonal tjeneste levert av NHN (alternativ 1). Videre at kommuner så langt det er mulig bare skal betale for faktisk bruk. Vurderingen er at det er mulig å utvikle prismodeller som både ivaretar dette og er innenfor EØS-regelverket.

KS arbeider for mulighet for at dispensasjon for kommuner med presserende behov for tilkobling frem til endelig beslutning om modell for nasjonal tjeneste. KS vil følge opp saken tett med Helse- og omsorgsdepartementet i håp om en snarlig avklaring.

VKP i Nordland

De kommunene i Nordland som får tilbud om fornyet avtale er: Bodø, Rana, Vågan og Saltdal.

Lurer du på noe i denne sammenheng? Kontakt oss!

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår.
Ved å trykke «Godta» samtykker du i bruken av slike teknologier.

Hopp rett ned til innholdet